Smajlík
Smajlík a jiná dřevěná tiskátka a razítka s různými motivy.

Obchodní podmínky

Dodací lhůty, Reklamační řád,...

Dodavatel

Dodavatelem je E-shop Tiskátka.cz, Dvořákova 407/2, 679 04, Adamov, IČO: 74104845,

úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Blansko.

Kupní smlouva  vzniká mezi Provozovatelem jako Prodávajícím a Kupujícím v elektronické podobě prostřednictvím internetového obchodu Provozovatele www.tiskatka.cz.

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách internetového obchodu www.tiskatka.c. Kupující má možnost před vlastním uskutečněním objednávky se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu Prodávajícího a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Ceny v eshopu

Veškeré ceny v tomto e-shopu jsou uvedeny včetně příslušné DPH (nejsme plátci, proto DPH není samostatně vyčíslena).

Minimální cena pro vyřízení objednávky byla stanovena na 300,- Kč za zboží bez dopravy.

Dodací lhůty

Doručování Vašich zásilek

Zásilka je zpravidla vypravena během 14ti pracovních dnů od přípravy objednávky a je zaslána na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p. . V přípravném týdnu (respektive poslední dva týdny v srpnu a první dva týdny v září) se může doba odeslání objednávek prodloužit. Učitelům, kteří razítka potřebují před začátkem školního roku dopuručujeme objednat s předstihem (můžete klidně i už v červnu nebo červenci a do poznámky dát např., že má být odesláno tak, abyste zásilku obdrželi v přípravném týdnu). 

Poštovné a balné

Poštovné se vychází z aktuálního sazebníku České pošty, s.p. a bude připočítáno k ceně objednávky.

Balné se řídí ceníkem eshopu a slouží pouze k pokrytí nákladů spojených se zásilkou a nezahrnutých do poštovného.

V současné době je pro zásilky v rámci ČR stanoveno poštovné + balné dle hmotnosti objednávky ve výši 125 Kč. Za dobírku není žádný další příplatek. Při nákupu se kompletní cena dopravy zobrazuje automaticky ve Vašem košíku.

Poštovné a balné při platbách do zahraničí se liší, aktuální cena se Vám zobrazí při objednávce. Za objednávky do zahraničí lze platit pouze předem bankovním převodem, přičemž veškeré poplatky s bankovním převodem hradí objednavatel tak, aby na účet eshopu Tiskátka.cz byla připsána celá částka odpovídající výši objednávky a poštovného a balného.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a to v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny tiskatka.cz a právním řádem platným v ČR.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud bude Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující vyrozumí prodávajícího písemně. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1831 občanského zákoníku zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Pro navrácení plné kupní ceny doporučujeme vrátit zboží nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je prokazatelně používané nebo poškozené, má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení Kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou Kupní cenu.

Odstoupí-li Kupující oprávněně od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit peněžní prostředky

 

Vyřizování mimosoudních stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) přes on-line platformu pro řešení sporů, která je dostupná zde.

 

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí úpravou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel internetových stránek www.tiskatka.cz , Dvořákova 407/2, 679 04 Adamov, IČ: 74104845 prohlašuje, že osobní data kupujících jsou důvěrná, nebudou poskytována žádným subjektům, nebudou poskytovány žádné třetí straně a spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Kupující na webových stránkách internetového obchodu www.tiskatka.cz souhlasí se:

  • zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli,
  • zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat,
  • zasíláním obchodní nabídky související se zbožím nebo službami Provozovatele na
    e-mailovou adresu Kupujícího (maximálně 1x za týden) a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na e-mailovou adresu Kupujícího,
  • zasíláním s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

Tyto informace jsou nezbytné a slouží k realizaci Kupní smlouvy, především provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování provedené platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen během plnění vyplývajících z Kupní smlouvy bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto Zpracovatele. Aktuální informace o Zpracovatelích Osobních údajů budou případně zaslány Kupujícímu na jeho žádost. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se Kupující domníval, že Provozovatel nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Provozovatel internetového obchodu tiskatka.cz nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Pozn.: Minimální výše objednávky: 120,- Kč za zboží (221,- Kč včetně dopravy).

Novinky

Žádné zboží nebylo přidáno teprve nedávno :)

Razítka

Sady razítek